Tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis AMBER WIND

AMBER WIND

„Amber Wind“ - vienintelis ir didžiausias

„Amber Wind“ - vienintelis ir didžiausias pajūryje pučiamųjų muzikos žanro renginys, itin svarbus Palangai, kaip viena iš senosios, antrą šimtmetį skaičiuojančios orkestrinės muzikos koncertų tradicijos tęstinumo išraiškos formų.

Festivaliu siekiama atkreipti klausytojų dėmesį į pučiamųjų muziką ir pučiamųjų orkestrus bei ansamblius, skatinti pažinti žanro įvairiapusiškumą, taip pat sudaryti sąlygas bendradarbiavimui ir gerosios patirties mainams tarp mėgėjų ir profesionalų, Lietuvos bei užsienio kolektyvų.

Kaip ir senojoje Europoje, kur pučiamųjų orkestrai išpopuliarėjo XIX a. vid., Palangoje daugiau negu šimtmetį gyvuoja orkestrinės pučiamųjų muzikos tradicija, įsižiebusi grafų Tiškevičių laikais, tęsta pirmojo Palangos burmistro Jono Šliūpo, o vėliau – 1953 m. įkurto „Palangos orkestro“, muzikuojančio iki šios dienos ir tapusio neatskiriama kurorto kultūrinio identiteto dalimi.

Siekiant sutvirtinti šį Palangą su kitais Europos miestais siejantį kultūrinį tiltą bei plėtoti aukšto meninio lygio kultūros renginių įvairovę kurorte, 2017 m. Palangoje pirmą kartą surengtas  Tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis ,,Amber Wind“. Festivalyje kasmet pasirodo   profesionalūs ir aukščiausio lygio mėgėjų Lietuvos pučiamųjų orkestrai bei ansambliai, Europos, Baltijos jūros regiono šalių pučiamųjų muzikos orkestrai, atlikėjai, svečiai iš seniausias pučiamųjų muzikos tradicijas puoselėjančių valstybių. Festivalio metu klausytojai kviečiami į koncertus, orkestrų paradus, atvirus edukacinius užsiėmimus bei meistriškumo seminarus.

Keitimasis patirtimi ir kultūrinių ryšių stiprinimas festivalio metu neabejotinai prisideda prie Palangos pučiamųjų orkestro ilgamečių tradicijų ir patirties integravimo į Europos pučiamųjų muzikos istoriją bei atsakomųjų kultūrinių mainų.

Festivalio renginiais kuriama profesionalaus meno sklaida, sudaromos sąlygos pučiamųjų muzikos žanro pažinimui, didinamas kultūros prieinamumas, skatinamas kultūrinis turizmas, ugdomas vietinių gyventojų kūrybiškumas ir saviraiška, o festivalio auditorija kasmet tampa gerosios patirties skleidėjais Lietuvoje ir užsienyje, aktyviais kultūros dalyviais, skatinančiais kultūros kūrėjus ir atlikėjus aktyvesnei bei kokybiškesnei veiklai.

Projektą finansuoja: Palangos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba.

Nepraleiskite!

Kiti projektai